Kontakt

W sprawach technicznych projektu napisz do Dominika Paszkiewicza — <dominik@dostepne.info>.

W sprawach projektu, możesz się z kontaktować z Anną Rozborską <anna.rozborska@firr.org> z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.