O standardzie WCAG 2.0 dla redaktorów

Standardy WCAG 2.0 składają się kilkudziesięciu Wytycznych mówiących co należy zrobić, aby dane rozwiązanie było dostępne. Każda Wytyczna może być spełniona na różne sposoby — zostały one opisane bardziej szczegółowo w tzw. Technikach WCAG 2.0.

Techniki te, odnoszą się najczęściej do języków służących do tworzenia serwisów internetowych np. HTML, CSS czy JavaScript. Jednak podstawę wszystkich technik dostępności stanowią techniki ogólne. Te zasady można stosować właściwie w dowolnym kontekście technologicznym np. przy tworzeniu aplikacji mobilnych, czy właśnie dokumentów załączanych w dowolnych formatach.

Poza technikami ogólnymi w dokumencie można znaleźć także bardzo szczegółowe techniki dla tworzenia PDFów czy bardzo proste techniki tworzenia dostępnych dokumentów pełnotekstowych.

Znajomość WCAG 2.0 nawet w formie uproszczonej powinna być obowiązkiem, każdej osoby tworzącej treści do Internetu. W przypadku redaktorów treści internetowych czy autorów dokumentów, warto pomyśleć o szkoleniach, które pomagają zrozumieć WCAG 2.0.

Warto podkreślić, że dostępność dokumentów i treści dla użytkowników z niepełnosprawnością jest w większości przypadków równoznaczna z przyjaznością dla wszystkich użytkowników.

Linki

Źródło: Dębski J., Paszkiewicz D. (2015). Dostępność dokumentów elektronicznych. Warszawa: Fundacja ePaństwo